Ett litet mirakel

2011 föds en liten flicka som endast väger 355 gram. Nu fyller hon snart tre år. Efter förlossningen fick hon genomgå en kritisk operation där Maquets anestesi- och ventilatormaskin FLOW-i verkligen fick bekänna färg.

Efter 23 veckors och tre dagars graviditet föddes den lilla flickan genom kejsarsnitt på Universitetssjukhuset i Graz i Österrike. Beslutet om kejsarsnitt togs efter att bebisens hjärtfrekvens hade försämrats. Med en vikt på 355 gram var flickan liten även i förhållande till tidpunkten i graviditeten. Men hennes tillstånd stabiliserades över de följande dygnen, hon behövde ventilatorvård men kunde tillgodogöra sig näring genom sondmatning.

Under den elfte dagen blev flickan sämre. Hennes mage var svullen och hon var känslig för beröring. Blodprov visade ett förhöjt antal vita blodkroppar – ett tydligt tecken på inflammation. En röntgenundersökning avslöjade också att flickan möjligtvis drabbats av tarmstopp. Och när även andningen började försämras beslutade läkarna att operera flickan akut.

– Det var en pressande situation, särskilt med en så liten bebis. Dessutom skedde operationen mitt i natten, berättar Waltraud Bruchelt, anestesiläkare. Operationsteamet, bestående av fyra läkare och fyra sjuksköterskor, hade drygt tre timmar på sig att förbereda ingreppet. Man läste på i journalen, pratade med föräldrarna och beställde blod för eventuella transfusioner. Under tiden värmdes operationssalen upp till mer än normal rumstemperatur för att bebisen lättare skulle kunna hålla sin kroppstemperatur. Doktor Waltraud Bruchelt och hennes kollega doktor Günter Baumann förberedde också flickans narkos.
– Det är alltid svårare att förbereda mängden läkemedel och de aktuella volymerna när det gäller små barn, och när det gällde den här lilla flickan var det naturligtvis extra svårt, säger hon. De flesta anestesimaskiner är inte heller anpassade för så små barn, så det kan vara svårt att ställa in volymen för andningen.

Men FLOW-i presterade bättre än någon kunnat hoppas. Maskinen gav inga falsklarm och klarade att ventilera flickan på ett korrekt sätt.
– Maskinen var alldeles ny på sjukhuset men den visade sig vara väldigt tillförlitlig och lätt att använda, berättar Waltraud Bruchelt. Halten koldioxid i utandningsluften stämde genomgående bra överens med de blodanalyser som rutinmässigt görs under operationer för att kontrollera att patienten ventileras adekvat.
– Det kan vara väldigt stressande att hela tiden kontrollera barnet och maskinen, framför allt om det blir många larm. Det kan också vara svårt att se andningsrörelser när patienten är täckt av värmefiltar och skynken.

Den lilla flickans tillstånd var stabilt under hela den tre timmar långa operationen. Det uppstod inga problem vare sig med hennes lungor eller med maskinen. Tvärtom kunde man strax före operationens början sänka intensiteten i behandlingen.
– FLOW-i var väldigt pålitlig, man kunde lätt läsa av vilka volymer det handlade om och den visade en god korrelation med våra analyser. Jag kände mig säker på maskinen under hela operationen, säger Waltraud Bruchelt.

Efter operationen kunde flickan föras tillbaka till neonatalsintensivvårdsavdelningen för nyfödda. Hon vägde då 395 gram och var drygt 20 centimeter lång. Hon behövde fortsatt hjälp med andningen men hennes tillstånd betecknades som stabilt.
– Jag måste verkligen lyfta fram den fantastiska vård som hon fick på neonatalintensiven, den var helt avgörande för att hon skulle överleva, konstaterar Waltraud Bruchelt.

Den positiva utvecklingen fortsatte under de kommande veckorna och på sin 37:e dag kunde flickan andas själv. ­Nästan samtidigt som hon nådde 1 000 gram kunde man även sluta med den kompletterande syrgasbehandling hon fått tidigare.

– Nu fyller den här flickan tre år, det är verkligen fantastiskt. Hon är fortfarande liten för sin ålder men annars är hon lika pigg och social som vilken treåring som helst, säger Waltraud Bruchelt. Senast jag hörde något om henne hade hon börjat hos en dagmamma.