Joacim Lindoff

Tillförordnad VD & Koncernchef

Född 1973

Civilekonom. Svensk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 1999. 

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

Reinhard Mayer

Finansdirektör

Född 1967

Examen i Business Engineering och Ekonomi & Postgraduate degree as European Welding Engineer. Tysk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2002. 

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.

Frédéric Pette

Tillförordnad President Surgical Workflows

Född 1973

Fil.kand. examen i ekonomi, Magisterexamen i HR Management och en MBA. Fransk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2013.

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier

Jens Viebke

President, Acute Care Therapies

Född 1967.

Executive MBA, PhD i Polymervetenskap och MSc Chemical Enginering. Svensk medborgare. Anställd sedan 2010.

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.

Felix Lara

President, Patient & Post-Acute Care

Född 1969

B.S. Mechanical Engineering, MBA. Amerikansk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2014. 

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.

Carsten Blecker

President, EMEA

Född 1966

PhD in Dentistry; Doctorate in Business Administration. Tysk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2014. 

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

Raoul Quintero

President, Americas

Född 1956

Bachelor of Arts Political Science. Amerikansk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2008. 

Aktieinnehav: Innehar inga aktier

Paul Lyon

President, Asia/Pacific

Född 1962

Bachelor Degree in Engineering - Production and Manufacturing, degree in Business Administration. Australiensisk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2007.

Aktieinnehav: Innehar inga aktier.

Lena Hagman

Executive Vice President, Quality Regulatory Compliance

Född 1965

Bachelor in Chemistry & Textile engineering. Svensk medborgare. Anställd sedan 2010.

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.


Kornelia Rasmussen

Executive Vice President Communications & Brand Management

Född 1977

International Business School, IHM Business School och Kommunikation vid Jönkopings Universitet. Svensk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2012.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.

Magnus Lundbäck

Executive Vice President Human Resources & Sustainability

Född 1969

Ekonomie doktor med inriktning på strategi och organisation samt Teknologie licentiat. Svensk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2017.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.

Markus Medart

Tillförordnad President Supply Chain

Född 1970

Ingenjörsexamen. Tysk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2004.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.