Nyemission och extra bolagsstämma

Getinge genomförde två nyemissioner under 2008. Den första nyemissionen genomfördes under kvartal ett, i samband med förvärvet av de två divisionerna från Boston Scientific. Nyemissionen övertecknades och Getinges aktiekapital ökade med 6 308 560 SEK genom utgivande av 12 617 120 nya aktier.

Den andra nyemissionen genomfördes under fjärde kvartalet 2008. I september lade Getinge ett publikt bud på amerikanska Datascope Corp och en del av nyemissionen användes till finansieringen av förvärvet.  Ett annat motiv till nyemissionen var att man ville skapa en finansiell styrka för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter på kort sikt. Nyemissonen övertecknades och Getinges aktiekapital ökade med 11 916 168 SEK, fördelat på 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie Den andra nyemissionen genomfördes under fjärde kvartalet 2008. I september lade Getinge ett publikt bud på amerikanska Datascope Corp och en del av nyemissionen användes till finansieringen av förvärvet.  Ett annat motiv till nyemissionen var att man ville skapa en finansiell styrka för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter på kort sikt. Nyemissonen övertecknades och Getinges aktiekapital ökade med 11 916 168 SEK, fördelat på 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B.