Val av revisorer

De externa revisorerna väljs av årsstämman för en period på fyra år. Vid årsstämman 2012 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Johan Rippe som medrevisor.