Carl Bennet

Styrelsens ordförande

Född 1951

Civilekonom, tekn. dr. hc

Uppdrag i Getinges styrelse:
Styrelsens ordförande sedan 1997. Ordförande i valberedningen. Ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Elanders och Lifco. Styrelseledamot i Holmen och L E Lundbergföretagen.

Tidigare uppdrag:
VD och koncernchef i Getinge

Aktieinnehav: 
Innehar via bolag 15 940 050 A-aktier och 27 153 848 B-aktier.

Johan Bygge

Stämmovald ledamot

Född 1956

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Nuvarande uppdrag:
Ordförande i Asia Pacific EQT Partners, Styrelseordförande i PSM Holding Ltd, Vice Styrelseordförande i Swiss Smile Holding AG, Styrelsemedlem i Anticimex International AB,  Styrelsemedlem i I-MED Network Pty Ltd.

Tidigare uppdrag:
Chief Operating Officer på EQT Partners AB, Ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice vd för Electrolux, ekonomi- och finansdirektör Electrolux.

Aktieinnehav: 
Innehar 5 000 B-aktier.

Cecilia Daun Wennborg

Stämmovald ledamot

Född 1963

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Proffice AB, styrelseledamot i bl.a. ICA Gruppen AB, Loomis AB, Hotell Diplomat AB, Atvexa AB, Sophiahemmet och Stiftelsen Oxpham Sverige.

Tidigare uppdrag:
Vice vd för Ambea AB, vd för Carema Vård och Omsorg AB, Tillförordnad vd i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt vd för Skandia Link.

Aktieinnehav:
Innehar 750 B-aktier.

 

Carola Lemne

Stämmovald ledamot

Född 1958

Leg. läkare, med. dr., docent

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2003.

Nuvarande uppdrag:
Vd för Svenskt Näringsliv. Docent vid Karolinska Institutet. Ordförande i Uppsala Universitet. Styrelseledamot i AFA Försäkringar AB. Delägare i CALGO Handelsbolag.

Tidigare uppdrag:
Vd och koncernchef för Praktikertjänst AB, Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Investor AB, MEDA AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Apoteket AB. Vd för Danderyds Sjukhus AB. Klinisk forskningschef på Pharmacia & Upjohn AB.

Aktieinnehav:
Innehar 2 300 B-aktier.

 

Johan Malmquist

Stämmovald ledamot

Född 1961

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: 
Styrelseledamot sedan 2016.

Nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i Elekta AB (publ.), Mölnlycke Health Care AB och Dunkerstiftelserna. Styrelsemedlem i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag:
VD & Koncernchef för Getingekoncernen mellan 1997-2015, Affärsområdeschef inom Getingekoncernen, Chef för Getingekoncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.

Aktieinnehav: 
Innehar 55 555 B-aktier

Malin Persson

Stämmovald ledamot

Född 1968

Civilingenjör

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Nuvarande uppdrag:
Vd och ägare Accuracy AB, styrelseledamot i bland annat Mekonomen, Hexatronic, Hexpol AB, Konecranes Plc och Kongsberg Automotive.

Tidigare uppdrag:
Vd för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen.

Aktieinnehav:
Innehar 2 000 B-aktier

 

Johan Stern

Stämmovald ledamot, Vice Ordförande

Född 1951

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av revisionsutskottet. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2004.

Nuvarande uppdrag:
Ordförande i Healthinvest Partners AB, Fädriften Invest AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB samt Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB, Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. och Estea AB.

Tidigare uppdrag:
Verksam inom SEB i Sverige och USA.

Aktieinnehav:
Innehar 30 104 B-aktier.

Mats Wahlström

Stämmovald ledamot

Född 1954

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2012. 

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i KMG Capital Partners, LLC, Styrelseordförande i PCI HealthDev, LLC, styrelseledamot och samordnande ledamot i Coherus Biosciences INC, styrelseledamot i Alteco Medical AB och styrelseledamot i Triomed AB.

Tidigare uppdrag:
Mer än 30 års internationell erfarenhet inom hälso- och sjukvård, bl.a. som finansdirektör för Gambrokoncernen och vd för Gambro Healthcare INC. Har också varit vd för Fresenius Medical Services och ingått i koncernledningen för Fresenius Medical Care AG &Co. KGaA.

Aktieinnehav: 
Innehar 9 000 B-aktier.

Peter Jörmalm

Suppleant, representant för Unionen

Född 1959

After Sales/Parts Management

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2012-2014. Anställd i Getinge Infection Control AB.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.

Rickard Karlsson

Ordinarie ledamot, representant för IF Metall

Född 1970

Montering

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2013-2014. Anställd i Getinge Sterilization AB.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.

Åke Larsson

Ordinarie ledamot, Representant för Sveriges Ingenjörer

Född 1966

Civilingenjör

Forskning & Utveckling

Uppdrag i Getinges styrelse:
Suppleant sedan 2014. Anställd i Maquet Critical Care.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.

Maria Grehagen Hedberg

Suppleant, representant för IF Metall

born 1958

Uppdrag i Getinges styrelse:
Suppleant sedan 2014. Anställd i Maquet Critical Care.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier