Valberedning

I enlighet med beslut på Getinge AB:s bolagsstämma 2005 består valberedningen av Getinges styrelseordförande tillsammans med representanter för de fem största aktieägarna per 31 augusti 2016 samt en representant för de mindre aktieägarna.

 

Inför årsstämman 2017 innebär detta att Getinges valberedning utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB; Carina Lundberg Markow, Folksam; Ossian Ekdahl, Första AP-fonden; Per Colleen, Fjärde AP-fonden; Cecilia Marlow, Nordea samt Viveka Ekberg, representant för de mindre aktieägarna. Aktieägare som önskar lämna förslag till Getinges valberedning 2017 kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@getinge.com eller på adress: Getinge AB, Att: Valberedningen, Box 8861, 402 72 Göteborg.