Fakta & Nyckeltal

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Visionen är att bli världens mest eftertraktade bolag inom medicinteknik. 

Varje dag bidrar Getinges produkter till att rädda liv och säkerställa en god vård. Koncernen levererar produkter och tjänster för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, vårdavdelningar, sterilcentraler, äldrevård samt företag och institutioner verksamma inom Life Science-området.

Getingekoncernen omsätter över 30 miljarder kronor och har försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Totalt har koncernen över 15 000 anställda i 40 länder.

USA & Kanada är den största regionen med 37 procent av försäljningen, tätt följd av Västeuropa med 35 procent och marknadsområdet Övriga världen med 28 procent. 84 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent och Life Science-industrin för 8 procent.

  • Getinge Group har sedan 2014 sitt huvudkontor i Göteborg. Dessförrinnan låg huvudkontoret i Getinge, den ort där företaget en gång grundades. 
  • Koncernen är verksam under produktvarumärkena Maquet, ArjoHuntleigh och Getinge.
  • Tillförordnad VD och koncernchef är Joacim Lindoff.
  • Styrelseordförande är Carl Bennet.
  • Getinge grundades 1904.
  • Getingeaktien är sedan 1993 noterad på Nasdaq Stockholm och listas på OMX Nordic List, Large Cap.
  • Koncernens försäljning uppgick till över 30 miljarder kronor under 2015. 
  • Antalet anställda i koncernen uppgick år 2015 till mer än 15 000.

Översikt 2015

Orderingång +13,5 % (30 431 Mkr)
Nettoomsättning +13,4 % (30 235 Mkr)
Resultat före skatt +0,5 % (1 997 Mkr)
Nettovinst +0,6 % (1 457 Mkr)
Vinst per aktie -3,0 % (5,83kr)
Ebita-resultat*  -7,2 % (4 179Mkr)
Cash conversion 66,7 %
Utdelning per aktie föreslås till 2,80 kr

*före omstrukturerings- och förvärvskostnader