Aktieägare

Kommunikation med aktieägare

Getinge skall tillhandahålla korrekt information vid korrekt tillfälle vad avser företagets aktiviteter, utveckling och finansiella situation till samtliga aktieägare i överensstämmelse med aktiemarknadens regelverk. Getinges redovisning skall ge en sann och riktig bild av företagets finansiella utveckling i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).