Kunder

Kundtillfredsställelse

Nöjda och lojala kunder är grundläggande för vårt anseende. Ärlighet och integritet i samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för en lönsam och långsiktig affärsrelation. Getinge ska förse kunderna med korrekt produktinformation och ska bara göra utfästelser om våra produkter och vårt företag som vi kan leva upp till.

Produktkvalitet och säkerhet

Getinge skall leverera produkter och tjänster av genomgående högt värde, kvalitet och pålitlighet. Produkt- och patientsäkerhet är av allra högsta betydelse och samtliga Getinges produkter och tjänster skall följa relevanta regler och förordningar i detta avseende. Vårt åtagande och engagemang för kundtillfredsställelse omfattar även tillhandahållandet av en högkvalitativ aftersales-service och en snabb och effektiv behandling av våra kunders angelägenheter.

Gåvor och förmåner

Gåvor, representation, ersättning och personliga förmåner får bara erbjudas till utomstående om de är av ringa värde och är förenliga med rådande  praxis. Inga gåvor, ingen representation, inga personliga förmåner får ges om de står i motsatsförhållande till tillämplig lagstiftning eller rådande praxis. Gåvor som inte uppfyller dessa krav, skall rapporteras till ledningen som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtagas.