Leverantörer

Gåvor och förmåner

Ingen av Getinges anställda skall eftersträva eller acceptera gåvor eller förmåner som kan antas påverka deras affärsmässiga beslut. Gåvor som kan antas påverka affärsmässiga beslut skall rapporteras till företagets ledning, som beslutar hur frågan ska hanteras.

Mänskliga rättigheter och miljöfrågor

Getinge skall informera sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi skall undvika att ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter eller åsidosätter miljöfrågor.