En funktionell organisationsstruktur med fokus på nytta för kunderna

Getinges organisationsstruktur bestående av tre fristående affärsområden ersattes från och med den 1 januari 2016 med en funktionell struktur. Detta medför bättre möjligheter att fokusera på varje kunds behov, en harmonisering av processer och en betydligt effektivare och mer koncentrerad administration i koncernen.

Den nya organisationen inkluderar en koncerngemensam Supply Chain-funktion som ska leverera hög kundservice och samtidigt driva kostnadssynergier. Tre produktkategorier har bildats för att fortsatt utveckla världsledande teknologier och produkter för att lösa sjukvårdens utmaningar genom hela vårdkedjan. Sammansättningen av de nya produktkategorin Surgical Workflows, Acute Care Therapies och Patient & Post-Acute Care, skapar nya unika och mer fokuserade kunderbjudanden.

För att stärka marknadspositionerna och bättre spegla kundernas önskemål och krav inrättas också en ny försäljningsorganisation, indelad i tre regioner; EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Americas (Nord- och Sydamerika) samt APAC (Asien och Stillahavsområdet). Samtliga försäljningsregioner erbjuder koncernens totala sortiment och i varje region inrättas även team som arbetar med strategisk försäljning, Key Account Management. Med Getinges samlade produktportfölj riktar sig teamen mot försäljning till kunder i chefsställning och professionella inköpare. Regionala kluster kommer att skapas för utbildning, utbyte av erfarenheter och ökat samarbete.

Fyra koncerngemensamma supportfunktioner har etablerats för att stödja koncernen i den nya strukturen.