Förbättra lönsamheten - Big 5

Fem inititativ som går under namnet Big 5 ska öka Getinges lönsamhet genom att i högre grad utnyttja skalfördelar. De fem fokusområdena omfattar:

1. EFFEKTIV OCH VÄRDESKAPANDE ADMINISTRATION
Getinge går från tre fristående affärsområden till ett Getinge och skapar därmed en mer effektiv styrning av koncernen och reducerar antalet chefsnivåer. Skalfördelar ska i högre grad utnyttjas genom konsolidering av stödfunktioner, harmonisering av processer samt fortsatt utveckling av funktioner för shared services.

2. OPTIMERING AV INDIREKTA INKÖP
Konsolidering och implementering av strategiska funktioner när det gäller indirekta inköp, det vill säga inköp av produkter och tjänster som inte har en direkt koppling till koncernens produkter, ska uppnås genom konsolidering av leverantörsbasen, samordna inköpskategorier i kraft av en koncern och dra nytta av gemensamma förhandlingar vid inköp.

3. REDUCERING AV DIREKTA INKÖP
De totala direkta inköpen, det vill säga inköp av råvaror och komponenter som ingår i koncernens produkter, ska minska genom en effektivare resursanvändning, konsolidering av leverantörsbasen och genom att minska komplexiteten i komponenter i produktutvecklingsfasen.

4. FÖRENKLING AV PRODUKTPORTFÖLJEN
Produktportföljen optimeras och renodlas genom tydligare transparens av produkters lönsamhet och genom att avsluta tillverkning av olönsamma produkter eller tillbehör som inte uppvisar något kundvärde.

5. COMMERCIAL EXCELLENCE
Ett flertal initiativ inom detta område genomförs globalt för att förbättra analys och uppföljning av kunder, optimera sammansättningen av försäljning och service, samt utveckla kunderbjudandet för att bättre hantera rabatter och erbjudanden. Under året har viktiga planer och mål utvecklats för hur besparingspotentialen i förändringsprogrammet ska realiseras. Arbetet leds av ett nyinrättat Program Management Office som ska facilitera förändringen och följa upp planer och framsteg.