Aktien

Getinges B-aktie noteras sedan 1993 på Nasdaq Stockholm AB. Aktien ingår i segmentet Nasdaq Nordic Large cap och indexet OMXS30. Den 31 december 2015 uppgick antalet aktieägare till 36 846 och andelen utlandsägda aktier till 48,8 procent (44,8). Andelen svenskt institutionellt ägande är 24,3 procent (15,2), varav aktiefonder utgör 8,1 procent (9,5).