Joacim Lindoff

Tillförordnad VD & Koncernchef

Född 1973

Civilekonom. Svensk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 1999. 

Aktieinnehav: Innehar inga aktier