Frédéric Pette

Tillförordnad President Surgical Workflows

Född 1973

Fil.kand. examen i ekonomi, Magisterexamen i HR Management och en MBA. Fransk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2013.

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier