Jens Viebke

President, Acute Care Therapies

Född 1967.

Executive MBA, PhD i Polymervetenskap och MSc Chemical Enginering. Svensk medborgare. Anställd sedan 2010.

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.