Kornelia Rasmussen

Executive Vice President Communications & Brand Management

Född 1977

International Business School, IHM Business School och Kommunikation vid Jönkopings Universitet. Svensk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2012.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.