Marion Gullstrand

Tillförordnad Executive Vice President Human Resources & Sustainability

Född 1957

Fil.kand i Beteendevetenskap, MBA och utbildad gestaltterapeut. Svensk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2012.

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.