Markus Medart

Tillförordnad President Supply Chain

Född 1970

Ingenjörsexamen. Tysk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2004.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.