Reinhard Mayer

Finansdirektör

Född 1967

Examen i Business Engineering och Ekonomi & Postgraduate degree as European Welding Engineer. Tysk medborgare. Anställd inom Getinge Group sedan 2002. 

Aktieinnehav: 
Innehar inga aktier.