Åke Larsson

Ordinarie ledamot, Representant för Sveriges Ingenjörer

Född 1966

Civilingenjör

Forskning & Utveckling

Uppdrag i Getinges styrelse:
Suppleant sedan 2014. Anställd i Maquet Critical Care.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.