Carl Bennet

Styrelsens ordförande

Född 1951

Civilekonom, tekn. dr. hc

Uppdrag i Getinges styrelse:
Styrelsens ordförande sedan 1997. Ordförande i valberedningen. Ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Elanders och Lifco. Styrelseledamot i Holmen och L E Lundbergföretagen.

Tidigare uppdrag:
VD och koncernchef i Getinge

Aktieinnehav: 
Innehar via bolag 15 940 050 A-aktier och 27 153 848 B-aktier.