Carola Lemne

Stämmovald ledamot

Född 1958

Leg. läkare, med. dr., docent

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2003.

Nuvarande uppdrag:
Vd för Svenskt Näringsliv. Docent vid Karolinska Institutet. Ordförande i Uppsala Universitet. Styrelseledamot i AFA Försäkringar AB. Delägare i CALGO Handelsbolag.

Tidigare uppdrag:
Vd och koncernchef för Praktikertjänst AB, Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Investor AB, MEDA AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Apoteket AB. Vd för Danderyds Sjukhus AB. Klinisk forskningschef på Pharmacia & Upjohn AB.

Aktieinnehav:
Innehar 2 300 B-aktier.