Cecilia Daun Wennborg

Stämmovald ledamot

Född 1963

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Proffice AB, styrelseledamot i bl.a. ICA Gruppen AB, Loomis AB, Hotell Diplomat AB, Atvexa AB, Sophiahemmet och Stiftelsen Oxpham Sverige.

Tidigare uppdrag:
Vice vd för Ambea AB, vd för Carema Vård och Omsorg AB, Tillförordnad vd i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt vd för Skandia Link.

Aktieinnehav:
Innehar 750 B-aktier.