Johan Bygge

Stämmovald ledamot

Född 1956

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Nuvarande uppdrag:
Chief Operating Officer EQT och medlem i ledningsgruppen, Styrelseordförande i Novare Human Capital AB och Samsari AB, Vice Styrelseordförande i Swiss Smile AG, Styrelseledamot i Anticimex International AB.

Tidigare uppdrag:
Ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice vd för Electrolux, ekonomi- och finansdirektör Electrolux.

Aktieinnehav: 
Innehar 5 000 B-aktier.