Johan Bygge

Stämmovald ledamot

Född 1956

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Nuvarande uppdrag:
Ordförande i Asia Pacific EQT Partners, Styrelseordförande i PSM Holding Ltd, Vice Styrelseordförande i Swiss Smile Holding AG, Styrelsemedlem i Anticimex International AB,  Styrelsemedlem i I-MED Network Pty Ltd.

Tidigare uppdrag:
Chief Operating Officer på EQT Partners AB, Ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice vd för Electrolux, ekonomi- och finansdirektör Electrolux.

Aktieinnehav: 
Innehar 5 000 B-aktier.