Johan Malmquist

Stämmovald ledamot

Född 1961

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: 
Styrelseledamot sedan 2016.

Nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i Elekta AB (publ.), Mölnlycke Health Care AB och Dunkerstiftelserna. Styrelsemedlem i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag:
VD & Koncernchef för Getingekoncernen mellan 1997-2015, Affärsområdeschef inom Getingekoncernen, Chef för Getingekoncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.

Aktieinnehav: 
Innehar 55 555 B-aktier