Johan Stern

Stämmovald ledamot, Vice Ordförande

Född 1951

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av revisionsutskottet. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2004.

Nuvarande uppdrag:
Ordförande i Healthinvest Partners AB, Fädriften Invest AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB samt Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB, Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. och Estea AB.

Tidigare uppdrag:
Verksam inom SEB i Sverige och USA.

Aktieinnehav:
Innehar 30 104 B-aktier.