Malin Persson

Stämmovald ledamot

Född 1968

Civilingenjör

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Nuvarande uppdrag:
Vd och ägare Accuracy AB, styrelseledamot i bland annat Mekonomen, Hexatronic, Hexpol AB, Konecranes Plc och Kongsberg Automotive.

Tidigare uppdrag:
Vd för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen.

Aktieinnehav:
Innehar 2 000 B-aktier