Mats Wahlström

Stämmovald ledamot

Född 1954

Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2012. 

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i KMG Capital Partners, LLC, Styrelseordförande i PCI HealthDev, LLC, styrelseledamot och samordnande ledamot i Coherus Biosciences INC, styrelseledamot i Alteco Medical AB och styrelseledamot i Triomed AB.

Tidigare uppdrag:
Mer än 30 års internationell erfarenhet inom hälso- och sjukvård, bl.a. som finansdirektör för Gambrokoncernen och vd för Gambro Healthcare INC. Har också varit vd för Fresenius Medical Services och ingått i koncernledningen för Fresenius Medical Care AG &Co. KGaA.

Aktieinnehav: 
Innehar 9 000 B-aktier.