Peter Jörmalm

Suppleant, representant för Unionen

Född 1959

After Sales/Parts Management

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2012-2014. Anställd i Getinge Infection Control AB.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.