Rickard Karlsson

Ordinarie ledamot, representant för IF Metall

Född 1970

Montering

Uppdrag i Getinges styrelse:
Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2013-2014. Anställd i Getinge Sterilization AB.

Aktieinnehav:
Innehar inga aktier.