Valberedning

I enlighet med beslut på Getinge AB:s bolagsstämma 2005 består valberedningen av Getinges styrelseordförande tillsammans med representanter för de fem största aktieägarna per 31 augusti 2015 samt en representant för de mindre aktieägarna. Inför årsstämman 2016 innebär detta att Getinges valberedning utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB; Ossian Ekdahl, Första AP-fonden; Marianne Nilsson, Swedbank Robur AB; Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder; Per Colleen, Fjärde AP-fonden samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Getinges valberedning 2016 kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@getinge.com eller på adress: Getinge AB, Att: Valberedningen, Box 8861, 402 72 Göteborg.