Delårsrapport jan-mars 2014

Getinge publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2014 den 16 april kl. 13.00. Rapporten följs av en telefonkonferens med Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO, kl. 15.00.