Årsstämma 2015

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 mars 2015 kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

Läs mer om årsstämman och anmälan här