Bokslutskommuniké 2014

Getinge publicerar bokslutskommuniké för 2014 onsdagen den 28 januari kl. 13.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Johan Malmquist, CEO, och Ulf Grunander, CFO.