Bokslutsrapport jan - dec 2015

Getinge publicerar bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 28 januari 2016 kl. 13.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Alex Myers, CEO, och Ulf Grunander, CFO.