Kapitalmarknadsdag 2009 (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO