Delårsrapport jan-juni 2009 (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO