Förvärv av Atrium Medical (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO