Geting Kapitalmarknadsdag, 28 januari 2011 (eng)

Författare: Ulf Grunander, CFO