Bokslutskommuniké 2010 (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO