Delårsrapport Jan-Sept 2011 (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO