Delårsrapport Jan-Mars 2013 (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO