Delårsrapport Jan-Sept 2013 (eng)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO