Bokslutskommuniké 2014 (ENG)

Författare: Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO