Kapitalmarknadsdag 2015 (ENG)

Författare: Alex Myers, CEO & Ulf Grunander, CFO