Delårsrapport januari-juni 2015

Författare: Alex Myers, CEO & Ulf Grunander, CFO