Våra kulturella kärnvärden

Getingekoncernens kultur bygger på professionalism och entreprenörskap. Vart och ett av våra nyligen definierade kulturella kärnvärden – Passion, Samarbete, Öppenhet, Professionellt genomförande och Ägarskap – speglar vårt engagemang för människor.

Med en ständig medvetenhet om att allt vi gör påverkar andra människors liv, är vi starkt engagerade i att hjälpa våra kunder rädda liv och säkerställa en förstklassig vårdkvalitet.

Sedan företaget börsnoterades 1993 har Getinge i första hand växt genom förvärv. Denna utveckling har resulterat i att vi är ett globalt företag som består av många olika kulturer.

När resan mot att bli ett samlat Getinge påbörjades 2014 genom en koncernövergripande strategi skapade detta även ett behov av en gemensam företagskultur. Vi genomförde en omfattande studie med målet att identifiera de värderingar och beteenden som krävdes för att nå målen inom Getinges fem strategiska fokusområden, våra långsiktiga framgångsfaktorer.

De fem nuvarande kärnvärdena är resultatet av detta researcharbete. Innan de fastslogs 2015 diskuterades värdena ingående i ett stort antal tvärfunktionella workshops över hela världen. Den starkaste återkopplingen från de anställda var troligen den gemensamma passionen för arbetet och företaget.

Det är just därför som Passion står i centrum för våra kärnvärden. Passionen har sina rötter i vår ambition att förbättra andra människors hälsa och livskvalitet. Vi bryr oss verkligen om våra kunder och deras patienter. Vi bidrar framför allt med våra livräddande produkter och tjänster, men också genom vårt engagemang i samhällets hållbarhetsarbete.

Dessutom är våra kärnvärden ledstjärnor när vi möter framtidens utmaningar och behov både på våra etablerade marknader och när vi växer på nya marknader genom att attrahera nya kundgrupper och utveckla nya affärsmodeller.