Ledarskap The Getinge Way

Ledarskapet är avgörande för bolaget. Det hjälper inte bara till att forma resultaten på bolagsnivå, det hjälper också medarbetarna med sina personliga resultat och karriärmöjligheter. Eftersom vi växer snabbt – med ambitionen att bli dubbelt så stora inom en nära framtid – har vi ett stort behov av ledarskap på alla nivåer och för alla funktioner.

Ett bra ledarskap måste också vara mångsidigt och anta många olika former beroende på situationen och verksamheten. Inom Getinge har vi identifierat åtta grundläggande ledarskapskompetenser som vi anser utmärker de främsta ledarna inom koncernen. Dessa kompetenser uttrycks med hjälp av fyra hörnstenar för beteenden i Getinges ledarskapsmodell.

Om du har som ambition att bli ledare i en organisation som vår – och om du har det som krävs för att leda effektivt – kommer Getinge att ge dig möjlighet att utvecklas som ledare.

Våra kärnkompetenser

Som vägledning i vårt arbete har vi Getinge Cornerstone Behaviours: