Press förfrågningar

Kornelia Rasmussen
EVP Corporate Communications & Brand Management
Telefon: +46103355810
kornelia.rasmussen@getinge.com

Senaste rapporten

Bokslutskommuniké 2016

Vårt bidrag till en hållbar framtid

Miljöpolicy